Tehlikeli Madde Nedir ?

26 Kas 2017
 • Yapı ve özellikleri itibariyle çevrenin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabilen  maddelerdir
 • ADR  yönetmeliğine göre 9 sınıfa ayrılmışlardır.
 • Yanıcı,patlayıcı,parlayıcı,radyoaktif ve korozif olabilirler
 • Gerek iş gerekse özel yaşamımızda yeri olan ve kullanılan maddelerdir.
 • Kullanımları esnasında tehlikeli ve dikkatsiz davranışlar sonucu hayati tehlike  de  yaratabilirler.
 • ADR Yönetmeliğinde bulunan  3.2 A tablosuna istinaden bir UN numarası atanmış olan ve ADR  hükümlerine tabi olan maddelerdir.


Tehlikeli Maddeler  Sınıfa ayrılır.

 • Sınıf  1: Patlayıcı Maddeler
 • Sınıf  2:Gazlar
 • Sınıf  3:Yanıcı Sıvılar
 • Sınıf  4:Alevlenir  katılar;kendiliğinden yanmaya yatkın  maddeler,Su ile temasta alevlenir gaz açığa çıkaran maddeler
 • Sınıf  5:Yükseltgen maddeler ,organik peroksitler
 • Sınıf  6:Zehirli ve bulaşıcı maddeler
 • Sınıf  7:Radyoaktif maddeler
 • Sınıf  8:Aşındırıcı maddeler
 • Sınıf  9:Muhtelif tehlikeli maddeler(Asbest ,pestisit,Amyant vb)


Yaygın olarak Bilinen İşkolları;

 • Boya Fabrikaları , Asit Fabrikalar , Demir-Çelik , Plastik , Metal , İlaç , Kimyevi Madde ,Havai Fişek , Parfüm , Kolonya ,Kauçuk, Cıva , Silikon , Yapı Kimyasal Malzemeleri
 • Pek Bilinmeyen Alanlar; Hastanelerin Bir Çok Bölümünde; İlaçlar, Rontgen, Emar, Radyoloji, Tıbbi Atık, Laboratuvar…
 • Oteller; Atıklar, Tüpler  , Av Bayileri  , Kot (Blue Jean) Taşlama , Matbaalar , Yemek Yağı Üretim , Gübre; Tarım Gübreleri , Atık Tesis İşleten Her Yer , Arıtma Tesisi İşleten Her Yer , Florasan Ampül , Belediyeler; Asfalt , Hava Yastıkları , Yem  ,Pamuk , Çimento , Kâğıt


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almak İçin İletişime geçin.

İLETİŞİM