Sıkça Sorulan Sorular

ADR; “Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması” anlamına gelmektedir.
Tehlikeli yük naklinde kullanılan ambalaj, IBC, büyük ambalaj, basınçlı kap, tank üreticileri ve karayolunda hareket halinde bulunan tehlikeli madde taşıyan araç sahipleri bu belgeyi almak zorundadırlar.
 
“Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Ambalaj, Tank Ve Kapların Test, Sertifikalandırma ve Muayenelerinin Yapılması Yetkilendirme Protokolü” uyarınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın görevi ve yetkisi kapsamında bulunan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ambalajların, tankların ve kapların; test, sertifikalandırma ve muayenesiyle ilgili iş ve işlemleri TSE tarafından yapılacaktır.
Başvuru ücreti yapılacak işlemlere göre belirlenen fiyatlar üzerinden başvuru sahibine bildirilecektir.
ADR uygunluk belgesi almak için firmaların kalite yönetim sisteminin olması gereklidir. Her imalatçı firmanın bir kalite yönetim sistemine sahip olması gerekmektedir.
6/3/2013 tarihinden sonra Türkiye’de bu belgeyi vermekle yetkili tek kurum TSE’dir ve yurtdışından alınan belgeler değerlendirmeye alınacaktır.
ADR belgesinin geçerlilik süresi; belge verilen kapsama göre değişmektedir. Verilen ADR belgesi kapsamında ADR yönetmeliği uyarınca belirtilen süre kadardır.
ADR belgesi demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığında geçerli değildir. ADR belgesi sadece karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı için verilen bir uygunluk belgesidir.
ADR belgesi sahibi üreticiler başta ADR anlaşmasının geçerli olduğu Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere anlaşmanın geçerli olduğu ülkelere ihracat yapabileceklerdir.
Belge alınan aracın sahibi değişirse alınan belge geçerli değildir. Belge düzenleyen kuruma belgenin iade edilmesi gerekmektedir.
Belgenin kaybedilmesi, tahribata uğraması durumunda firma talebi üzerine verilecektir.
İhtiyaç duyduğumuz eğitimlerin tamamı TMGD bünyesinde bulunmakta ya da tedarikçilerimizden temin edilerek size sunulabilmektedir.
SDS – Güvenlik Bilgi Formu, yeni düzenlemelere göre kullanılan terimdir.
SQAS değerlendirmesi öncesi yapacağımız denetim ile mevcut durum analizi yapılacaktır
"Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri, TMGD istihdam etmek zorundadır."
"Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net 50 (elli) ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak zorundadırlar."
"Sınıf 1, Sınıf 6 (Sınıf 6.1 ve Sınıf 6.2) ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak zorundadırlar".
"Sınıf 6.2'ye ait tehlikeli mallar taşınıyorsa, rapor verme yükümlülüğü miktar limiti olmadan uygulanır."
"Yönergenin 12'inci maddesinin 1'inci fıkrasına istinaden TMGD İstihdam eden işletmeler ile TMGDK'lar istihdam ettikleri her bir TMGD için tam süreli olarak SGK primlerini yatıracaklardır."
"TMGDK’lar çalıştırdıkları TMGD’lerin tamamını SGK meslek grubu kodu ile istihdam etmek zorundadırlar. "
TMGD Meslek Kodu: 2263.06 ve Nace kodu. 7490.90’dır, hükümleri mevcuttur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almak İçin İletişime geçin.

İLETİŞİM