Cezalar

ADR Konusunda artık resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde yasal yaptırımlar ve para cezaları uygulanmaktadır. Bu konuda tatbik edilen cezalar şunlardır.

1) TMGD  istihdam etmeme cezası  Tehlikeli maddelerin  taşımasıyla ilgili yönetmeliğinin 28 nolu maddesi 4(ğ) bendine istinaden   3000 TL /AY  olarak firmaya uygulanır.

2) Sertifikalı ambalaj kullanmama cezası Tehlikeli maddelerin  taşımasıyla ilgili yönetmeliğin28- 4a maddesine istinaden 1000 TL  olarak göndericiye uygulanır.

3) Araçta ADR uygunluk belgesi bulundurmama cezası Tehlikeli maddelerin  taşımasıyla ilgili yönetmeliğin28 -4 e maddesi uyarınca taşımacıya 1000 TL  olarak uygulanır.

4) Etiket,işaret ve turuncu plakaları kullanmama   cezası Tehlikeli maddelerin  taşımasıyla ilgili yönetmeliğin28 -4b maddesi uyarınca göndericiye 1000 TL  olarak uygulanır

5) Etiket,işaret ve turuncu plakaları kullanmama   cezası Tehlikeli maddelerin  taşımasıyla ilgili yönetmeliğin28 -4b maddesi uyarınca taşıcıya  500 TL  olarak uygulanır

6) Etiket,işaret ve turuncu plakaları kullanmama   cezası Tehlikeli maddelerin  taşımasıyla ilgili yönetmeliğin28 -4b maddesi uyarınca sürücüye  100 TL  olarak uygulanır

7) Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğuna uymama cezası  Tehlikeli maddelerin  taşımasıyla ilgili yönetmeliğin28 -4cmaddesine istinaden   gerçek ve tüzel kişilere 1000 TL  olarak uygulanır.

8) Araçta taşıma evrağı bulundurmama cezası  Tehlikeli maddelerin  taşımasıyla ilgili yönetmeliğin28 -c maddesine istinaden     göndericiye  500 TL  olarak uygulanır

9) Araçta yazılı talimat  bulundurmama cezası  Tehlikeli maddelerin  taşımasıyla ilgili yönetmeliğin28 -4d maddesine istinaden   göndericiye  275 TL  olarak uygulanır

10) Araçta yazılı talimat  bulundurmama cezası  Tehlikeli maddelerin  taşımasıyla ilgili yönetmeliğin28 -4d maddesine istinaden   taşımacıya   250 TL  olarak uygulanır

11) Araçta yazılı talimat  bulundurmama cezası  Tehlikeli maddelerin  taşımasıyla ilgili yönetmeliğin28 -4d maddesine istinaden   sürücüye    250 TL  olarak uygulanır

12) Araçta yazılı talimat  bulundurmama cezası  Tehlikeli maddelerin  taşımasıyla ilgili yönetmeliğin28 -4d  maddesine istinaden   sürücüye    250 TL  olarak uygulanır

13) Araçta ADR uygunluk belgesi   bulundurmama cezası  Tehlikeli maddelerin  taşımasıyla ilgili yönetmeliğin28 -4d  maddesine istinaden   taşımacıya    1000 TL  olarak uygulanır

14) Araçta mali sorumluluk sigortası poliçesi bulundurmama cezası  Tehlikeli maddelerin  taşımasıyla ilgili yönetmeliğin28 -4g maddesine istinaden   taşımacıya    500 TL  olarak uygulanır

Tabii ki bu cezalar düşünülürken danışman bulundurmama cezası tek olarak değil işletmelerin çoğunlukla birden fazla faaliyet belgesi olacağı için cezalar toplam olarak düşünülmelidir.Genel anlamda ortalama bazda bu cezalar tmgd bulundurulmadığı durumda hemen hepsinden sorumlu olunacağı için bu rakam yaklaşık 8000-10.000 TL  gibi rakamlara ulaşacaktır.Bu da işletmeler açısından göz ardı edilmemesi gereken bir konudur.Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almak İçin İletişime geçin.

İLETİŞİM